Yoga – Scurta Introducere

For English see bellow

Yoga presupune a lucra cu noi pe plan fizic, mental, emoţional, energetic, deoarece fiinţa este un întreg.

Lucrul pe corpul fizic este necesar pentru că celulele înmagazinează informaţia a (tot) ceea ce trăim. Şi oferindu-ne atenţia respiraţiei şi corpului, nu doar sufletului şi minţii, ne ajutăm din două direcţii să ne regăsim natura noastră reală. Căci tot ce avem de trăit în viaţa aceasta este drumul către noi; să îndepărtăm valurile care nu ne permit să vedem cine suntem şi să manifestăm natura noastră reală.

De ce nu reuşim să ne vedem atât de minnunaţi şi de dăruiţi precum suntem? De ce nu vedem totul aşa cum este? Pentru că folosim prea mult simţurile, iar acestea sunt tocite de clişeele de simţire cu care ne-am obişnuit. E bine să ne purificăm simţurile şi să căutăm să percepem realitatea din spatele văzului, auzului etc.

Exerciţiu: Haideţi „să vedem” ce formă, culoare, miros are scaunul pe care stăm.

Dezvoltarea capacităţii de observator este foarte utilă, dar şi mai utilă este starea de CONTEMPLARE, în care observ fără să intervin, constat.

  1. Putem începe cu o aşezare corectă a capului şi a zonei cervicale. Permite astfel circulaţia sângelui, influxurilor nervoase, energiei.
  2. Cu ochii închişi simt tălpile în ghete, pielea, bolta plantară – rădăcinile, gleznele, gambele, tot corpul.
  3. Simt viaţa care curge prin mine, prin sângele meu, prin celulele mele. Ea curge de la sine ca un dar, independent de voinţa mea. E ca o prietenă venită în vizită, menită să o respect, să o preţuiesc şi să îi ofer cele mai bune condiţii. La fel procedez şi cu respiraţia – o observ cum ÎN MINE SE RESPIRĂ.

Eu observ cum viaţa din mine, respiraţia caută să trăiască liberă. Acestea cunosc natura mea relaă şi atunci când mă oblig să fiu altceva decât simt, se simt constrânse, agresate. Îmi simt viaţa din mine şi percep că dorinţa ei cea mai mare de la mine este să fiu în fiecare zi în căutarea adevărului, cu sinceritate.

Respiraţia regatelor ascunse – mă expir la infinit, mă adun pe inspir şi mă recompun NOU aşa cum sunt.

Yoga – Short Introduction

Yoga means working on physical, mental, emotional and energetic levels because the human being is a whole.

Working on a physical level is necessary because the cells store the information of everything we live. By paying attention not just the soul and the mind but also to our body and breathing we work towards finding our true self.
Because everything we have to live in this life is the path to ourselves; to remove the values that are not allowing us to see who we are and to manifest our true selves.

Why can’t we see each other as beautiful and gifted as we are? Why can’t we see everything as it is? Because we use our sense too much and these are overused by the stereotypes we have been accustomed with. It is wise to purify our senses and to aim to perceive the reality behind the hearing, the seeing, etc.

Exercise: Let’s see what shape, color and smell has the chair we’re sitting on?

Developing the observer abilities is a very useful thing, however it is even more useful to develop our CONTEMPLATION state, in which one constantly observes without interfering.
We can begin with the correct posture of the head and the cervical area. This allows the proper circulation of the blood, the nervous influxes and the energy.
With eyes closed one feels the souls of the feet in one’s shoes, the skin, the arch of the foot – the roots, the ankles, the calves, the entire body.

One feels the life flowing through one, through one’s blood, through one’s cells. It simply flows by itself, like a gift, completely independent from my will. It is like a dear friend come to visit, deserving of respect, treasuring and to be offered only the best. The same process is done for the breathing process and one observes how IN ONE BREATHING IS DONE.

One observes how the life within and the breathing are aiming to live freely. They know one’s true nature and when one obliges oneself to be somebody else than one feels, the life and the breathing feel suppressed and attacked. One feels life through one self and perceives that its strongest desire is for one to daily be in an honest search of the truth. The breathing of the hidden kingdoms – one regroups oneself through the process of inhaling and recomposes oneself New just like one is.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s