Calea Actiunii Intuitive

For English See Bellow

Cu fiecare respiraţie, învăţăm să le facem faţă cu demnitate şi să nu ne lăsăm înfrânţi. Pentru noi există doar CLIPA DE FAŢĂ, MOMENTUL PREZENT. Seminţele pe care le punem ACUM ne construiesc VIITORUL.

Deprindem cum să ne împrietenim cu tensiunile acumulate până la nivelul corpului fizic, să îmbrăţişăm anxietatea, care ne copleşeşte uneori, sau chiar ne zdruncină. Scopul meu principal este să împărtăşesc cunoaşterea dobândită în ultimii 20 de ani, pentru că întotdeauna am crezut în bunătatea oamenilor şi am văzut, am încurajat partea luminoasă din om.

Am străbătut un drum lung, experimentând nenumărate faţete ale întunericului din mine, până am ajuns să-mi descopăr darurile şi să-mi accesez puterea de a le manifesta. De aceea ŞTIU că se poate, am descoperit şi CUM putem să ne extragem din roluri, să lăsăm să cadă măştile şi să ne folosim energia şi resursele pentru A FI ceea ce SUNTEM.

E o bucurie şi o onoare pentru mine să vă dăruiesc din experienţa acumulată în lucrul cu mulţi oameni (individual sau în grup). Fiecare dintre noi contează şi fiecare alegere a noastră face diferenţa între a MĂ LĂSA TRĂIT DE VIAŢA MEA sau A-MI TRĂI EU VIAŢA.

Ce pot face ACUM?

Acesta este primul pas.

Cred că putem trăi într-o lume plină de bunăvoinţă, generozitate, toleranţă, compasiune, înţelegere, în care preocuparea noastră este să fim BUNI unii cu ceilalţi. De ce să ne irosim viaţa în roluri de victime neajutorate, care aşteaptă ca altcineva să schimbe lumea în care trăim? Avem puterea de a acţiona şi de a genera schimbarea în noi şi în jurul nostru.

Cunoaşterea de sine ne permite să ne conectăm la ADEVĂRURILE din noi, şi atunci totul devine simplu. Putem începe să trăim UŞOR şi BINE, aducând BLÂNDEŢEA în viaţa noastră.

Aceasta este Calea Acţiunii Intuitive.

The Path of Intuitive Action

In life there are also harder moments…
With every breath, we learn how to deal with them with dignity and not to allow ourselves to be defeated.
For us there is only NOW, THE PRESENT MOMENT.
The seeds we seed NOW build our FUTURE.
It is up to us to become friends with the tensions accumulated all the way to the physical level, to embrace anxiety, which overwhelms us and at times even shakes us to the core.
My main goal is to share the knowledge I have gathered in the last 20 years, because I have always believed in the kindness of the people, and because I have seen and encouraged the light in people.

I have traveled a long way, experimenting many faces of darkness from myself, until I have reach the point where I could discover my gifts and to access the power to utilize them.

That is how I KNOW that it is possible. I have also discovered HOW we can extract ourselves from roles, how we can drop the masks and use the energy and resources TO BE what we ARE.

It is a joy and an honor for me to be able to give you from my experience gathered from working with many people be it in an individual setting or with a group. Each and every one of us counts and every choice we make makes the difference between ALLOWING MY LIFE TO GUIDE ME and LIVING MY OWN LIFE.

What can one do NOW?
This is the first step.
I believe we can live in a world full of kindness, generosity, tolerance, compassion and understanding, where our main scope is to be GOOD to one and other.
Why waste one’s life by playing the helpless victim role, waiting for somebody else to change one’s life? We have the power to act and to generate change in us as well as around us. Knowing one self allows one to connect to the TRUTHS inside making everything simple. We can start to love EASY and WELL, bringing KINDNESS in our life.

THIS IS THE PATH OF INTUITIVE ACTION.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s